اطلاع رسانی به همکاران مشاور ناحیه یک

اسمه تعالي

ليست آمار مشاورين مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك خرم آباد

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

وضعيت استخدامي

ساعت موظف

 

 

1

گوهر سوري

طرح پراکنده

فوق ليسانس

مشاوره

رسمی

24

 

2

فريبا حسيني

خضرا

ليسانس

//

//

24

 

3

ليلا رومياني

کوثر شیرین

//

//

//

24

 

4

فاطمه مومنی

صدر فجر

لیسانس

علوم تربیتی

//

20

 

5

فاطمه حیدری

زینبیه

لیسانس

//

//

24

 

6

لیلا رحمان پور

نیایش/چاغروند

//

مشاوره

//

24

 

7

لیلاکریمی

حجاب

//

//

//

24

 

 

8

افسانه حسيني

الزهرا-کارآفرین

//

//

//

24

 

9

ناهيد عاليخاني

فرزانگان

//

//

//

20

 

10

ملیحه نوری

ایثارگران

//

//

//

24

 

11

ملوك نادري

فرزانگان

فوق ليسانس

روانشناسي

رسمي

20

 

12

ديانا مهران

الزهراء

//

//

//

20

 

13

عذرا كوگاني

فدک-نیازی

//

//

//

24

  

 

ليست آمار مشاورين مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك خرم آباد

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

وضعيت استخدامي

ساعت موظف

 

14

سهيلا جافريان

معصومیه صدر2

//

//

//

24

 

 

15

مهشيد خليلي

شيرين پيمان رازی

//

//

//

24

 

16

رفعت موسوی

شاهد-طالقانی

//

//

پیمانی

24

 

17

طاهره اولاد قباد

طرح پراكندهه

//

//

رسمی

24

 

18

معصومه اسكيني

رضوان-زینبیه

//

//

//

24

 

19

زهرا صفر بيگي

فاطمه زهرا

ليسانس

علوم تربيتي

رسمی

20

 

20

فاطمه سياهپوش

ام البنين

//

//

//

20

 

21

طیبه حسنوند

توحید2

فوق لیسانس

//

//

24

 

22

طاهره ابدالي محمدی

سعادت 1/2

//

//

//

24

 

23

مژگان زمانيان

نيلوفران/کوثر

//

//

//

24

 

24

ناهيد حاجيلو

فرهنگیان/22بهمن

//

//

//

24

 

25

فروغ محمدي

خضرا

//

//

//

24

 

26

فرزانه عزيز ي

فدک /تربیت بدنی

//

//

//

24

 

27

رويا رجب زاده

شاهدراهنمایی

//

//

//

24

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

وضعيت استخدامي

ساعت موظف

 

28

فريبا عبدي بسطامي

اندیشه

//

//

//

24

29

طاهره اکبریان

توحید 1

//

//

//

24

30

ليلا سرهنگي

فدک متوسطه

//

//

//

24

31

سيما معتمدي

گلستان

//

//

//

20

32

مروارید امیدی بسطامی

شهدای پسدار

//

//

//

24

33

فریبا شفیعی

22بهمن/جهاد

//

//

//

24

34

معصومه كناركوب

طرح پراکنده

//

//

//

20

35

فوزیه صیفوری

//

//

//

//

24

36

فيروزه مهران

مريم

//

//

//

20

37

زهرا اسكيني

بهشت ايين-

//

//

//

24

38

معصومه بوستاني پور

فرزانگان صدر1

//

//

//

24

39

مهوش بيرانوند

فجر1

//

//

//

24

40

مهین بهاروند

فرزانگان

فوق لیسانس

روانشناسی

//

24

41

رینب سهپوند

مرخصی

فوق لیسانس

زبان فرانسه

پیمانی

24

 

 

ليست آمار مشاورين مديريت آموزش و پرورش ناحيه يك خرم آباد

 

رديف

نام و نام خانوادگي

نام آموزشگاه

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

وضعيت استخدامي

ساعت موظف

 

42

منيژه دولتشاهي

اعتصامی/فهمیده

لیسانس

زبان انگليسي

//

24

 

43

اعظم کرم الهی

آفرینش دولتشاه

لیسانس

معارف

//

24

44

سحر پیر حیاتی

حیدری-حجات

لیسانس

تربیت بدنی

رسمی

24

45

معصومه صارمی

مرخصی

لیسانس

مشاوره

//

24

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ساعت 4:31  توسط مسعود کمالی |